ҮнэБаталгаат орчуулга Англи, Солонгос, Япон, Герман, Франц хэлүүд дээр хийгдэнэ.

Үргэлжилсэн үгийн орчуулга:
Бичгийн орчуулга 1 нүүр 15,000-25,000 төг /материалын төрлөөс хамаарна./ (НӨАТ ороогүй дүн) 
* Материалын нэг нүүр нь хамгийн ихдээ 2200 тэмдэгттэй (Characters with spaces) байхаар тооцоолов.

Визийн материалын орчуулга
Хорооны тодорхойлолт, Цагдаагийн тодорхойлолт, Гэрлэлтийн гэрчилгээ, Төрсний гэрчилгээ, Гэр бүл цуцлуулсан гэрчилгээ, Овог нэр сольсон, үрчилсэн гэрчилгээ, Нас барсны гэрчилгээ
5000 төг
Нийгмийн даатгалын дэвтэр, эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр, тэтгэврийн дэвтэр
6000 төг
Төрөл садны лавлагаа, Гэрлэсний лавлагаа, Суурь боловсролын гэрчилгээ, Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ
8000 төг
Их дээд сургуулийн диплом хавсралттайгаа
20,000 төг
 Аж ахуй нэгжийн гэрчилгээ, Татварын тодорхойлолт, Тусгай зөвшөөрөл, Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, Орон сууц эзэмших эрхийн гэрчилгээ
8,000 төг
ХХКомпаний дүрэм /1 гишүүнтэй/
100.000 төг
ХХКомпаний дүрэм /олон гишүүнтэй/
150.000 төг
Санхүүгийн тайлан /В маягт/
100,000 төгОрчуулагдсан материал хянаж, баталгаажуулах /1нүүр/ Алдаагүй, засваргүй байх шаардлагатай.
1500 төг
  
Визийн аппликэшн /төг
БНСУ-ын визийн аппликэшн
3500
АНУ-ын визийн аппликэшн DS160 /онлайн
18,000
          АНУ-ын визийн ярилцлагын цаг авах
5000
                        Ярилцлагын цаг өөрчлөх бүрт
1500
            SEVIS төлбөр тушаах
8 USD
Англи улсын визийн аппликэшн, визийн төлбөр тушаах, цаг авах /онлайн
20,000
Япон улсын визийн аппликэшн
5000
Бусад дэмжих үйлчилгээ

1.     Хар канон
2.     Өнгөт канон
3.     Хэвлэх
4.     Сканнердах