Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Үнэ


Доорхи үнийн тариф нь 2016 оны 06 сарын 30-ны өдрийг хүртэл хүчинтэй үйлчилнэ.
(НӨАТ ороогүй дүн болно.)


Баталгаат орчуулга Монгол <-> Англи, Солонгос, Япон, Герман, Франц хэлүүд дээр хийгдэнэ.


Үргэлжилсэн үгийн орчуулга:
Бичгийн орчуулга 1 нүүр 20,000-25,000 төг /материалын төрлөөс хамаарна./ (НӨАТ ороогүй дүн)
* Материалын нэг нүүр нь хамгийн ихдээ 2200 тэмдэгттэй (Characters with spaces) байхаар тооцоолов.


Гадаад хэлнээс Гадаад хэл рүү хийгдэх орчуулгын талаархи мэдээллийг та ЭНД дарж авна уу.

Визийн материалын орчуулга
Иргэний үнэмлэх,
Гадаад паспорт,
Хорооны тодорхойлолт,
Цагдаагийн тодорхойлолт,
Гэрлэлтийн гэрчилгээ,
Төрсний гэрчилгээ,
Гэр бүл цуцлуулсан гэрчилгээ,
Овог нэр сольсон, үрчилсэн гэрчилгээ,
Нас барсны гэрчилгээ
5000 төг
Нийгмийн даатгалын дэвтэр,
Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр,
Тэтгэврийн дэвтэр
8000 төг
Лавлагаа
Төрөл садны лавлагаа,
Гэрлэсний лавлагаа,
Гэрлээгүй лавлагаа,
Төрсний бүртгэлийн лавлагаа, ...
8000 төг
Итгэмжлэх 1%
Итгэмжлэх 2%
8000 төг
9500 төг
Суурь боловсролын гэрчилгээ,
Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ
8,000 төг
Их дээд сургуулийн диплом хавсралттайгаа
20,000 төг
Аж ахуй нэгжийн гэрчилгээ,
Татварын тодорхойлолт
10,000 төг
Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ,
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ,
Орон сууц эзэмших эрхийн гэрчилгээ
8,000 төг
ХХКомпаний дүрэм /1 гишүүнтэй/
100,000 төг
ХХКомпаний дүрэм /олон гишүүнтэй/
150,000 төг
Санхүүгийн тайлан /В маягт/
100,000 төгОрчуулагдсан материал хянаж, баталгаажуулах /1нүүр/ Алдаагүй, засваргүй байх шаардлагатай.
1500 төг
  


Визийн аппликэшн /төг
БНСУ-ын визийн аппликэшн
3500
АНУ-ын визийн аппликэшн DS160 /онлайн
18,000
          АНУ-ын визийн ярилцлагын цаг авах
5000
                        Ярилцлагын цаг өөрчлөх бүрт
1500
            SEVIS төлбөр тушаах
8 USD
ХБНГУ-ын ЭСЯ – Виз мэдүүлэх цаг захиалах
3500
Япон улсын визийн аппликэшн бөглөх
5000
Швейцари улсын визийн аппликэшн + цаг захиалах
9000+1000
Англи улсын визийн аппликэшн, визийн төлбөр тушаах, цаг авах /онлайн
20,000
 

ТА ҮҮНИЙГ МЭДЭХ ҮҮ?
Орчуулга тамгатай илүү хувь /1 нүүр/
Жишээлбэл: Төрсний гэрчилгээ 2 хувь: 6500 төг
                                          (5000 төг + 1500 төг)
1500 төг
  


Бусад дэмжих үйлчилгээ

1.     Хар канон
2.     Өнгөт канон
3.     Хэвлэх
4.     Сканнердах
5.     Имэйлээр хүлээн авах 
6.     Хүргэлт